kyonaucaicom

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית נערות ליווי בהרצליה – לספק לעובדים את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחותינו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.אנו, כשירות ליווי של ישראל, מכוונים לעבוד עם אותם מלווים לעובדים שכבר בגרות, מוכנים להתפאר במראה יפה ומושך ושמחים כל הזמן לספק שירותי ליווי לגברים כספיים ועשירים.