turclirerep

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים משאירים טיפים מגברים באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים נותנים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאי דיור נוחים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה משפיע רק על רצונותיו של העובד, מכיוון שהוצאות הנדל"ן נופלות בדיוק על חשבון העובד. המחיר הממוצע של הנכס היומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.